Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές στο χωριό μας για mountain bike. Πολλές φορές ο Αθανάσιος Διάκος είναι σημείο έναρξης και τερματισμού διαφόρων πανελλαδικών αλλα και παγκόσμιων αγώνων πρωταθλήματος.