Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις όχι μόνο στο εσωτερικό του μαγαζιού αλλα και στον χώρο μας στην πλατεία.